Agenda toegevoegd

De wijkagenda – locatie MFC de Spil is toegevoegd aan de website middels een link. Het is nu makkelijk om te zien welke activiteiten op welk moment plaatsvinden door welke organisaties.

U of uw organisatie organiseert activiteiten in MFC de Spil die (ook) toegankelijk zijn voor bewoners uit Malburgen, Immerloo of het Duifje? Meld deze dan aan voor de wijkagenda via:

http://activiteiten.inmalburgen.nl/activiteit-aanmelden/